broń

Oppenheimer

Jak zdążyliśmy ustalić w recenzji „Barbie”, 21 lipca 2023 r. przejdzie zdecydowanie do historii jako dzień, w którym doświadczyliśmy kina....